Category Archivenagios

Monitor NGINX met Nagios

Wij gebruiken op het werk Nagios om alle services te monitoren. Dat loopt netjes via een server buiten de farm. Helaas heeft Nagios standaard niet de functionaliteit om NGINX status te monitoren.

Voordat je het script kan gebruiken, moet je de status pagina wel kunnen bereiken. Dit kun je doen door het volgende stukje code te plaatsen in /etc/nginx/sites-available/default:

location /status/ {
  stub_status on;
  access_log off;
  allow 127.0.0.1;
  deny all;
}

Herlaad NGINX en ga naar de pagina om te kijken of de status-pagina werkt.

Hieronder zie je een python script dat je kan gebruiken om NGINX te monitoren. Sla het script op in /usr/lib/nagios/plugins en geef het de juiste rechten zodat de Nagios-user het script kan lezen en uitvoeren.

#!/usr/bin/python
# check_nginx is a Nagios to monitor nginx status
# my blog: http://www.nginxs.com
# The version is 1.0.1
# MSN: yangzi2008@126.com

import string
import urllib2
import getopt
import sys

def usage():
  print """check_nginx is a Nagios to monitor nginx status
  Usage:

  check_nginx [-h|--help][-U|--url][-P|--path][-u|--user][-p|--passwd][-w|--warning][-c|--critical]

  Options:
     --help|-h)
      print check_nginx help.
     --url|-U)
      Sets nginx status url.
     --path|-P)
      Sets nginx status url path. Default is: off
     --user|-u)
      Sets nginx status BasicAuth user. Default is: off
     --passwd|-p)
      Sets nginx status BasicAuth passwd. Default is: off
     --warning|-w)
      Sets a warning level for nginx Active connections. Default is: off
     --critical|-c)
      Sets a critical level for nginx Active connections. Default is: off
 Example:
      The url is www.nginxs.com/status
      ./check_nginx -U www.nginxs.com -P /status -u eric -p nginx -w 1000 -c 2000
      if dont't have password:
      ./check_nginx -U www.nginxs.com -P /status -w 1000 -c 2000
      if don't have path and password:
      ./check_nginx -U www.nginxs.com -w 1000 -c 2000"""
 
  sys.exit(3)

try:
  options,args = getopt.getopt(sys.argv[1:],"hU:P:u:p:w:c:",["help","url=","path=","user=","passwd=","warning=","critical="])

except getopt.GetoptError:
  usage()
  sys.exit(3)

for name,value in options:
  if name in ("-h","--help"):
    usage()
  if name in ("-U","--url"):
    url = "http://"+value
  if name in ("-P","--path"):
    path = value
  if name in ("-u","--user"):
    user = value
  if name in ("-p","--passwd"):
    passwd = value
  if name in ("-w","--warning"):
    warning = value
  if name in ("-c","--critical"):
    critical = value
try:
  if 'path' in dir():
   req = urllib2.Request(url+path)
  else:
   req = urllib2.Request(url)
  if 'user' in dir() and 'passwd' in dir():
   passman = urllib2.HTTPPasswordMgrWithDefaultRealm()
   passman.add_password(None, url+path, user, passwd)
   authhandler = urllib2.HTTPBasicAuthHandler(passman)
   opener = urllib2.build_opener(authhandler)
   urllib2.install_opener(opener)
  response = urllib2.urlopen(req)
  the_page = response.readline()
  conn = the_page.split()
  ActiveConn = conn[2]
  the_page1 = response.readline()
  the_page2 = response.readline()
  the_page3 = response.readline()
  response.close()
  b = the_page3.split()
  reading = b[1]
  writing = b[3]
  waiting = b[5]
  output = 'ActiveConn:%s,reading:%s,writing:%s,waiting:%s' % (ActiveConn,reading,writing,waiting)
  perfdata = 'ActiveConn:%s,reading:%s,writing:%s,waiting:%s' % (ActiveConn,reading,writing,waiting)

except Exception:
  print "NGINX STATUS unknown: Error while getting Connection"
  sys.exit(3)
if 'warning' in dir() and 'critical' in dir():
  if ActiveConn >= warning:
   print 'WARNING - %s|%s' % (output,perfdata)
   sys.exit(2)
  elif ActiveConn >= critical:
   print 'CRITICAL - %s|%s' % (output,perfdata)
   sys.exit(1)
  else:
   print 'OK - %s|%s' % (output,perfdata)
   sys.exit(0)
else:
  print 'OK - %s|%s' % (output,perfdata)
  sys.exit(0)

Het script is afkomstig van de pagina: https://exchange.nagios.org/directory/Plugins/Web-Servers/nginx/check_nginx/details